sobota, maja 13, 2006

Objawy zespołu odstawienia nikotyny

palenie

U osób, które zaprzestały palenia rozwijają się zazwyczaj różne objawy tzw. zespołu odstawienia nikotyny. Objawy te ujawniają się już po kilku godzinach i trwają wiele tygodni lub nawet miesięcy.

Czas trwania, natężenie i rodzaj tych objawów są w dużym stopniu zróżnicowane i zależą w zasadzie od indywidualnych, psychofizycznych cech osób, które przestały palić. Nic zatem dziwnego, że silne i przedłużające się objawy zespołu odstawienia nikotyny są główną przyczyną powrotu do nałogu.


Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne definiuje objawy zespołu odstawienia nikotyny jako zaburzenia psychoorganiczne. Nagłe odstawienie nikotyny albo zmniejszenie jej dawki dostarczanej organizmowi
wywoła w ciągu 24 godzin przynajmniej 4 z poniższych objawów:

  • głód nikotynowy (nieprzepartą chęć zapalenia papierosa);
  • irytacje;
  • stany lękowe;
  • ogólne pogorszenie nastroju;
  • trudności w koncentracji;
  • niepokój; bezsenność;
  • zmęczenie;
  • obniżenie tętna;
  • wzmożony apetyt oraz wzrost masy ciała.

Subiektywne i fizjologiczne objawy zespołu odstawienia rozpoczynają się zazwyczaj po 24 godzinach po zaprzestaniu palenia. Większość objawów subiektywnych nasila się po 48 godzinach, a w okresie następnych 3-4 tygodni ich natężenie stopniowo słabnie.

Głód nikotynowy, najbardziej charakterystyczny objaw zespołu odstawienia, może się jeszcze utrzymywać przez kilka miesięcy.

Podobnie, jak inne objawy zespołu odstawienia głód nikotynowy występuje z różnym nasileniem o różnych porach dnia. Najsłabszy jest zaraz po przebudzeniu, najsilniejszy wieczorem.

Wzrost masy ciała jest innym stosunkowo częstym objawem zespołu odstawienia nikotyny, który może być przyczyną powrotu do nałogu palenia papierosów. Jednak nie we wszystkich badaniach zależność ta została potwierdzona.